giovedì 2 ottobre 2008

Fotografo - Helmut Newton

Nessun commento:

Archivio blog